LAMBORGHINI TRAKTOR

STRIKE 100+

Odabrana traktorska linija koja ruši sve prepreke između Vas i Vašeg rada. Traktor sa tehničkim specifikacijama prilagođenim svakom zadatku, od setve do teške vuče. Sa ukusom za stilski dizajn, u istinskoj tradiciji Lamborghini Trattori.

LAMBORGHINI TRAKTOR

STRIKE 100+

Odabrana traktorska linija koja ruši sve prepreke između Vas i Vašeg rada. Traktor sa tehničkim specifikacijama prilagođenim svakom zadatku, od setve do teške vuče. Sa ukusom za stilski dizajn, u istinskoj tradiciji Lamborghini Trattori.
PREUZMITE SPECIFIKACIJU U PDF FORMATU

Redovna cena bez PDV-a: 40.000 €

Cena bez PDV-a: 35.990 €

Redovna cena bez PDV-a: 40.000 €

Cena bez PDV-a: 35.990 €