SUKOV PLUG OBRTAČ

DOWNHILL

Glavni među plugovima obrtačima sa širokim izborom dodatne opreme. Pravi izbor poljoprivrednika koji žele kvalitetan i moćan plug. Nova konstrukcija asortimana plugova DOWNHIL smanjuje tekuće troškove poljoprivrednicima. Kvalitetna termo obrada čelika koji se koristi na plugu garantuje vrednosti koje svaki čovek veže za marku SUKOV: visoke performanse i dug životni vek čak i u radu na najtežim zemljištima. Radne dubine 30 – 35 cm.